Results

Parlamentul Republicii Moldova

03/13/2024 | Press release | Distributed by Public on 03/13/2024 05:39

Statul va acorda indemnizații neimpozabile pentru sporirea accesului la învățământ de calitate

Chișinău, 13 martie 2024 - Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor care se vor înscrie într-o altă instituție publică de învățământ primar sau secundar general decât cele cu un număr mai mic de 50 de elevi vor primi indemnizații acordate de stat. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de lege, examinat în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. <_o3a_p>

Suportul financiar este acordat cu scopul de a garanta realizarea dreptului la educație, oferind acces la instituții de învățământ cu infrastructura școlară corespunzătoare, dotate cu echipamente electronice necesare și laboratoare. Asta în contextul în care Ministerul Educației și Cercetării va implementa proiectul "Școala-model", care presupune crearea unei rețele de 35 de instituții de învățământ raionale, în care se vor investi până la două milioane de euro. Modul de acordarea a indemnizațiilor și cuantumul acestora urmează a fi hotărât de Guvern.<_o3a_p>

DOCUMENTULconține și alte prevederi care au scopul de a îmbunătăți sistemul de învățământ. Pentru a soluționa problema lipsei cadrelor didactice, autorii documentului propun ca persoanele care nu au studii superioare în domeniul pedagogiei să poată participa la concursuri de angajare în domeniu, având posibilitatea să urmeze modulul psihopedagogic în decurs de cel mult doi ani de la ocuparea funcției didactice.<_o3a_p>

În proiectul de lege au mai fost incluse prevederi cu scopul de a preveni și de a combate fenomenul de bullying sau violența în școli. Astfel, sunt prevăzute sancțiuni pentru elevii care vor comit abateri de la mustrare până la exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere ulterioară în aceeași instituție, în funcție de gravitatea acțiunilor. Fiecare sancțiune aplicată va fi însoțită și de asistență psihologică acordată de un specialist. <_o3a_p>

Proiectul de modificare a unor acte normative în domeniul educației va fi propus spre aprobare în prima lectură în plenul Parlamentului. <_o3a_p>

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova <_o3a_p>