Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia

01/24/2023 | Press release | Distributed by Public on 01/24/2023 08:06

Īstenos jaunu stratēģiju Latvijas informatīvās telpas aizsardzībā

Ministru kabinets 2023. gada 24. janvārī apstiprināja "Konceptuālo ziņojumu par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.-2027. gadam" (turpmāk tekstā - Koncepcija), kas izstrādāts, lai veidotu drošāku Latvijas informatīvo telpu, tostarp ar stratēģiskās komunikācijas palīdzību.

Koncepcijā ietvertais stratēģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koordinācijas modelis būs izmantojams gan ikdienā, gan krīzes un apdraudējuma gadījumos, un konkrēti pasākumi ļaus pakāpeniski sasniegt augstu valsts pārvaldes un sabiedrības noturības līmeni [1]pret ārējiem un iekšējiem iejaukšanās riskiem demokrātiskos procesos un informatīvajā telpā. Īstenojot koncepcijā paredzētos risinājumus, sabiedrībā tiks stiprināta piederības sajūta Latvijai, Eiropai un tās vērtībām, pakāpeniski pieaugs iedzīvotāju atbalsts un uzticēšanās valdības rīcībpolitikai.

Koncepcijas mērķis ir Krievijas īstenotā kara apstākļos veicināt Latvijas valsts pārvaldes un sabiedrības noturību pret dažādām manipulācijām, tostarp dezinformāciju un informācijas ietekmēšanas operācijām, tuvāko piecu gadu laikā stiprinot visus trīs informatīvās telpas drošības pīlārus:

  1. valsts stratēģiskās komunikācijas spējas,
  2. mediju vidi,
  3. sabiedrības medijpratību un informācijpratību.

Koncepcijā 2023.-2027. gadam izvirzīti seši darbības pamatvirzieni:

  1. valsts stratēģiskās komunikācijas ieviešana un spēju attīstība,
  2. informatīvās telpas noturības pasākumi pret drošības apdraudējumiem,
  3. mediju vides stiprināšana un pilnveidošana,
  4. iesaistīta un pret informatīvās telpas apdraudējumiem noturīga sabiedrība,
  5. partnerība ar organizētu pilsonisko sabiedrību, privāto un akadēmisko sektoru,
  6. starptautiskā sadarbība.

Valsts kanceleja ir izpildījusi valdības uzdevumu attīstīt centralizētu stratēģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koordinācijas modeli, izstrādājot pirmo šāda veida koncepciju Latvijā. Ņemot vērā Krievijas un citu autoritāro režīmu informatīvā kara spējas un potenciālos nodomus tās pielietot pret mūsu valsti un sabiedrību, mums aktīvi jārīkojas, jo koncepcijas ieviešana jāuzsāk nekavējoties, cieši sadarbojoties valsts pārvaldei un pašvaldībām, drošības dienestiem, neatkarīgajām institūcijām, kā arī iesaistot nevalstisko, akadēmisko, privāto sektoru un plašāku sabiedrību," uzver Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals.

Valsts kanceleja koncepciju ieviesīs, izmantojot daļēji decentralizētu pārvaldības un koordinācijas modeli, vienlaikus nodrošinot visaptverošu valsts un pašvaldību institūciju iesaisti. Stratēģiskā līmenī Valsts kanceleja nodrošinās vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumu plānošanu un starpinstitucionālu koordināciju ikdienā, kā arī krīzes un apdraudējuma situācijās. Taktiskā un operatīvā līmenī valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši kompetencei decentralizēti plānos un īstenos savus stratēģiskās komunikācijas plānus un stratēģijas, kā arī iesaistīsies informatīvās telpas drošības stiprināšanā.

Valsts kanceleja izstrādājusi koncepciju sadarbībā ar vairāk nekā 20 valsts pārvaldes institūcijām un dienestiem, kas kopā būs atbildīgi par vairāk nekā 40 konkrētu pasākumu īstenošanu atbilstoši ieviešanas plānam nākamajiem pieciem gadiem.Valsts kanceleja uzraudzīs un koordinēs koncepcijas ieviešanas gaitu, tostarp no 2024. gada reizi gadā ziņos par sasniegtajiem rezultātiem.

Valsts un sabiedrības noturība iekļauj spēju laikus identificēt, atvairīt un izvairīties no manipulācijām informatīvajā telpā, tostarp dezinformācijas, kā arī ātri atgūties no satricinājumiem un drošības īslaicīgas zaudēšanas krīzes situācijās. Noturība balstās uz visaptverošu zināšanu un prasmju attīstīšanu, tostarp veicinot valsts institūciju stratēģiskās komunikācijas spēju attīstību, žurnālistikas kvalitātes, uzticamības un kvalitatīvu mediju lietošanas sekmēšanu, sabiedrības medijpratības un informācijpratības līmeņa celšanu.

[1]Valsts un sabiedrības noturība iekļauj spēju laikus identificēt, atvairīt un izvairīties no manipulācijām informatīvajā telpā, tostarp dezinformācijas, kā arī ātri atgūties no satricinājumiem un drošības īslaicīgas zaudēšanas krīzes situācijās. Noturība balstās uz visaptverošu zināšanu un prasmju attīstīšanu, tostarp veicinot valsts institūciju stratēģiskās komunikācijas spēju attīstību, žurnālistikas kvalitātes, uzticamības un kvalitatīvu mediju lietošanas sekmēšanu, sabiedrības medijpratības un informācijpratības līmeņa celšanu.

Datums24. janvāris, 2023
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets

Ministru kabineta sēde

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi. Mediju iespējas: foto/video sēdes sākumā, preses konference pēc…

Egita Diure

Konsultante
+371 67082831
egita.diure[at] mk.gov.lv