Ministry of National Defence of Romania

10/23/2023 | Press release | Distributed by Public on 10/22/2023 23:52

Comunicat de presă comun România-SUA : Reuniunea Comitetului mixt româno-american

Oficiali ai Ministerului Apărării Naționale s-au reunit, săptămâna trecută, la București, cu reprezentanți din cadrul Comandamentului European al SUA (USEUCOM) pentru a discuta aspecte legate de cooperarea bilaterală și situația de securitatea din regiunea Mării Negre.

Generalul de brigadă Mihail Iancu, locțiitorul șefului Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, și generalul de brigadă Bryony Terrell, adjunctul directorului USEUCOM pentru planuri, politici, strategie și capabilități, au coprezidat discuțiile unei noi ediții a Comitetului mixt româno-american în domeniul apărării.

Printre subiectele abordate s-au numărat cadrul legal aferent comitetului comun și eforturile integrate de implementare a inițiativelor de securitate, a acordurilor și a cooperării în domeniul securității, cu accent pe regiunea Mării Negre.

"Pe măsură ce lucrăm împreună cu aliatul nostru important, România, recunoaștem necesitatea de a adânci apărarea securității Mării Negre pentru a contracara amenințările regionale", a declarat gl. Bg. Terrell. "Aceste discuții bilaterale periodice reprezintă un pilon pentru construirea cadrului de inițiative de securitate colectivă menite să răspundă acestor nevoi și să construiască relații solide și strategice", a evidențiat adjunctul directorului USEUCOM pentru planuri, politici, strategie și capabilități.

Pe lângă furnizarea de sprijin la nivel militar pentru țara noastră, prin exerciții, antrenamente și alte capablități, SUA și România au două aranjamente de implementare care susțin prezența SUA în România. Printre acestea se numără Acordul de Cooperare în domeniul Apărării din 2005 și Acordul privind Sistemul de Apărare Antirachetă al Statelor Unite, ambele furnizând capacități critice de descurajare și apărare pentru flancul estic european.

"Parteneriatul nostru cu SUA este cheia securității în regiunea Mării Negre și pentru modernizarea apărării noastre. Suntem pe deplin angajați să sprijinim trupele SUA în România în timp ce îmbunătățim cooperarea și interoperabilitatea ", a declarat gl. Bg Iancu, locțiitorul șefului Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale.

Discuțiile bilaterale SUA-România întăresc acordurile actuale, identifică oportunități și abordează provocări noi sau în curs de evoluție în domeniul securității strategice ca parte a unei apărări colective capabile.

……………………………………..

Joint Statement: Romania - US security cooperation meeting

U.S. European Command representatives met with senior officials from the Romanian Ministry of National Defense in Bucharest this week to discuss ongoing bilateral security cooperation efforts in Romania and the Black Sea region.

U.S. Air Force Brig. Gen. Bryony Terrell, the EUCOM deputy director for plans, policy, strategy and capabilities and Brig. Gen. Mihail Iancu, the Romanian deputy head of the department for defense, policy, planning and international relations, co-chaired the U.S.-Romanian day-long committee discussions.

Topics included the legal framework for the joint committee and combined efforts to implement security initiatives, agreements and security cooperation efforts with a focus on the Black Sea region.

"As we work together with our important Romanian Ally, we recognize the need to deepen Black Sea security defense to counter regional threats," said Terrell. "These recurring bilateral conversations are a cornerstone for building the framework of collective security initiatives to meet these needs and to build strong and strategic relationships."

In addition to providing routine support to Romania through military training exercises and other activities, the U.S. and Romania have two agreements that support U.S. operations in Romania. These include the Defense Cooperation Agreement signed in 2005 and the United States Ballistic Missile Defense System Agreement signed in 2011 that provide critical deterrence and defense capabilities for NATO's eastern flank.

"Our partnership with the U.S. is key for the security in the Black Sea region and for Romanian defense modernization. We are fully committed to supporting U.S. troops in Romania as we endeavor to enhance our cooperation and interoperability," said Iancu.

The U.S.-Romanian bilateral discussions reinforce current agreements, identify opportunities and address new or evolving strategic security challenges as part of developing an increasingly capable collective defense.