Ministry of Finance of the Republic of Poland

09/28/2022 | Press release | Distributed by Public on 09/28/2022 11:18

Konferencja „5 lat Krajowej Administracji Skarbowej”

Otwierając konferencję minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że KAS jest organizacją stosunkowo młodą ale bogatą w doświadczenia jednostek, z połączenia których powstała. Zaznaczyła, że 5 lat funkcjonowania nowej administracji skarbowej było czasem intensywnej pracy, która przynosi wymierne efekty dla budżetu państwa i obywateli.

W ciągu tych 5 lat wiele razem osiągnęliśmy. KAS nieustannie się zmienia i rozwija, by jeszcze lepiej wspierać podatników i odpowiadać na ich oczekiwania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Połączenie rozproszonych służb, wprowadzenie zmian strukturalnych i nowoczesnych rozwiązań oraz skuteczne działania pracowników i funkcjonariuszy KAS przyniosły oczekiwane efekty. Za tymi sukcesami stoją przede wszystkim ludzie - pracownicy i funkcjonariusze wszystkich szczebli, otwarci na przyszłość, rozumiejący ideę służby i gotowi, by stale podnosić swoje kompetencje

- powiedziała minister finansów.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zwrócił uwagę, że utworzenie KAS spowodowało istotną zmianę w relacjach administracji skarbowej ze środowiskiem biznesu.

Równe traktowanie podatników, ograniczenie szarej strefy i karuzel podatkowych, zapewnienie równej konkurencji są nie do przecenienia. W krótkim czasie zbudowaliście instytucję, która dzisiaj bardzo dobrze się kojarzy. Jesteście postrzegani jako bardzo profesjonalna, dobrze zorganizowana i skoordynowana służba. Życzę, aby ten rozwój był nieustanny

- podsumował Waldemar Buda.

Szef KAS Bartosz Zbaraszczuk odczytał list, który do organizatorów i uczestników konferencji skierował prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Rozmowa o zadaniach KAS i planach rozwoju

Dyskusja panelowa prowadzona była w trzech blokach tematycznych:

  • Administracja Skarbowa - wczoraj i dziś;
  • KAS - służba nowoczesna i profesjonalna;
  • Transformacja KAS - wpływy, kontrola i zwalczanie przestępczości ekonomicznej.

Uczestnikami paneli byli przedstawiciele KAS oraz osoby reprezentujące partnerów KAS - instytucje publiczne, służby mundurowe oraz organizacje przedsiębiorców.

Rozmawiano o celach jakie postawiono przez skonsolidowaną administracją skarbową i jej znaczeniu dla bezpieczeństwa finansów publicznych. Zadaniem KAS jest wsparcie i profesjonalna obsługa podatników, ale również dbanie o szczelność systemu podatkowego czy ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej. Goście konferencji, biorący udział w dyskusji, podkreślali bardzo dobrą współpracę z KAS, która przynosi wspólne korzyści i wzmacnia skuteczność działania różnych służb. Jest to szczególnie widoczne w obszarze zwalczania przestępczości ekonomicznej. Przedstawiciele biznesu podkreślali otwartość KAS na dialog. Zwracano uwagę na korzystne zmiany w relacjach z podatnikami, ułatwienia w załatwianiu spraw i rozwój usług elektronicznych.

Jednym z wątków poruszonych w debacie była administracja skarbowa jako nowoczesny pracodawca.

Budujemy w KAS przyjazne środowisko pracy i służby. Pamiętamy, że osoby zatrudnione potrzebują bezpieczeństwa miejsca pracy, jasnej ścieżki awansowej i wytycznych na starcie. Młody pracownik KAS ma swojego opiekuna, partnera personalnego, który pomaga mu w realizowaniu zadań. Oferty pracy i służby w KAS są coraz bardziej atrakcyjne. Bardzo ważne jest dla nas pozyskiwanie nowych, wartościowych pracowników ale również to, aby jak najdłużej zatrzymać w KAS doświadczonych ekspertów, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą z tymi młodszymi

- zaznaczyła z-ca szefa KAS Anna Chałupa.

Siłą KAS są jej kadry

Zamykając konferencję szef KAS Bartosz Zbaraszczuk podziękował wszystkim prelegentom za merytoryczną i inspirującą dyskusję. Podkreślił, że historia i teraźniejszość administracji skarbowej są pełne sukcesów, ale przed KAS jeszcze wiele wyzwań, którym może sprostać dzięki profesjonalnej i zaangażowanej kadrze.

Zrealizowaliśmy ważne projekty, które pozwoliły na uszczelnienie systemu podatkowego, znaczący spadek luki VAT, ograniczenie szarej strefy w branży tytoniowej czy hazardowej, a także wzrost wpływów podatkowych do budżetu państwa. Za wszystkimi sukcesami KAS stoją przede wszystkim nasi pracownicy i funkcjonariusze. To oni są podstawą tych sukcesów, są chlubą i dumą KAS. To oni ją tworzą. Serdecznie im wszystkim dziękuję

- podsumował Bartosz Zbaraszczuk.