Results

Euronav NV

07/27/2021 | Press release | Distributed by Public on 07/27/2021 00:08

Euronav kondigt Q2 2021 resultaten aan op donderdag 12 augustus 2021

Euronav kondigt Q2 2021 resultaten aan op donderdag 12 augustus 2021

Subscribe

27 Jul 2021 08:00 CEST

Company Name

EURONAV

ISN

BE0003816338

Market

Euronext

Symbol

EURN

ANTWERPEN, België, 27 juli 2021 - Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) ('Euronav' of de 'Vennootschap') zal haar resultaten voor het tweede kwartaal van 2021 bekendmaken op donderdag 12 augustus 2021 voor opening van de beurs. De Vennootschap organiseert op diezelfde dag om 8u EST / 14u CET een conference call om deze kwartaalresultaten verder toe te lichten.

De conference call zal bestaan uit een webcast met een begeleidende presentatie. Details over deze conference call kan men hieronder raadplegen en op de Euronav website in de 'Investeerders' sectie: http://investors.euronav.com.

Webcast Informatie

Type Evenement:

Audio webcast met presentatie bediend door de gebruiker

Datum Evenement:

12 augustus 2021

Tijdstip Evenement:

8u EST / 14u CET

Titel Evenement:

'Q2 2021 Earnings Conference Call'

URL Evenement:

https://services.choruscall.com/links/euronav210812WCil03hK.html

Om eventuele vertragingen te vermijden, kunnen deelnemers zich vooraf registreren via de volgende link: https://dpregister.com/sreg/10158392/eac5478e58. Na registratie ontvangt de deelnemer een speciaal inbelnummer en een registratielink met PIN code voor de conference call. Bij registratie dient de deelnemer naam, vennootschap en emailadres mee te delen.

Deelnemers die niet in de mogelijkheid zijn om zich vooraf te registreren, kunnen inbellen op +1-412-317-5471 op de dag van de conference call.

De conference call kan herbeluisterd worden vanaf 12 augustus 2021 om 9u EST / 15u CET, tot en met 19 augustus 2021 op het nummer +1-412-317-0088 na intoetsen van de conference code 10158392.

Vooruitzichten

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden 'geloven', 'anticiperen', 'trachten', 'inschatten', 'voorspellen', 'projecteren', 'plannen', 'potentieel', 'zouden', 'kunnen', 'verwachten', 'in afwachting van' en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.

De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta's, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient te worden samengelezen met het Belgische jaarverslag alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ('SEC'), waaronder maar niet beperkt tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico's en onzekerheden.

* * *

Contact: Brian Gallagher - Head of IR, Research and Communications & Management Board member Tel: +44 20 78 70 04 36 Email: [email protected]

Bekendmaking resultaten tweede kwartaal 2021: Donderdag 12 augustus 2021

Over Euronav

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit 2 V-Plus-schepen, 48 VLCC's (waarvan drie nog opgeleverd moeten worden), 30 Suezmax-schepen (waarvan 1 schip in joint venture, twee onder tijdsbevrachtingsovereenkomsten en vijf schepen die nog opgeleverd moeten worden), en 2 FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture).

20210727-eurn-q2-2021-earnings-call-notice-nl.pdf

Source

Euronav

Provider

Euronext