Chancellery of the Prime Minister of the Republic of Poland

09/28/2022 | Press release | Distributed by Public on 09/28/2022 11:03

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023-2025

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023-2025

28.09.2022

Rada Ministrów przyjęła Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2023-2025, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej.

Rada Ministrów corocznie ustala trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej i przedkłada go do wiadomości Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 2023-2025 ustalony został następujący limit mianowań urzędników w służbie cywilnej:

  • 2023 r. - 275 osób;
  • 2024 r. - 300 osób;
  • 2025 r. - 300 osób.

Uzyskanie mianowania w służbie cywilnej możliwe jest w ramach jednej z dwóch ścieżek.

  • W wyniku ukończenia kształcenia stacjonarnego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP). Dyplom ukończenia KSAP potwierdza posiadanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej. Absolwent KSAP może ubiegać się o mianowanie w służbie cywilnej.
  • W postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej, podczas którego sprawdza się wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań służby cywilnej. Poza uzyskaniem pozytywnego wyniku tego sprawdzianu należy także zmieścić się w limicie miejsc, który wyznaczony jest na dany rok.